SLIDER_NEW_1
SLIDER_NEW_7
SLIDER_NEW_6
SLIDER_NEW_4
SLIDER_NEW_2
SLIDER_NEW_9
SLIDER_NEW_5
SLIDER_NEW_3
SLIDER_NEW_8
SLIDER_NEW_10

בית מיתר לחינוך ברוח דיאלוגית, בכפר גלים שבחוף הכרמל, הוקם ע”י הורים ואנשי חינוך במטרה ליצור מסגרת בה פועל חינוך בעל משמעות. 

לידיעת המתעניינים : ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה התשע”ח  2017/8  הסתיימה בהצלחה – אין באפשרותינו לקבל נרשמים נוספים , תודה

אבני היסוד של מיתר

כבוד

זכותו של כל ילד לחיות במקום שמכבד את עצם קיומו כאדם שלם…

מפגש

המפגש עם הסביבה, עם האדם וכל אחד עם עצמו הוא מהות הכוונה של מיתר.

חופש

כל אדם נולד להיות חופשי ויש לו זכות לפעול באופן חופשי ולעצב את שעתו, יומו, חייו.

בחירה

ביכולתו של כל ילד לבחור…

מהכתבות האחרונות שהועלו לאתר

העיתון של ילדי מיתרהינכם מוזמנים לעיין בעיתון ילדי מיתר ולקרוא

מרכזי הפעילות במיתר

הם המרחבים הפיזיים התומכים בפעילות העמוקה של הילדים. הם מהווים מקור של גירוי, ובמה לפעולה. נוכחותו של המבוגר במרכז – מתווכת, מעצימה, ותומכת בפעילות לעולם לא נוכל להכניס את כל מרכזי הפעילות האפשריים, וגם אין צורך. מתוך תקופות, אירועים או עניין – יכולים “להיוולד” מרכזי פעילות נוספים.

רשימת מרכזי הפעילות הקבועים במיתר, והמוקד של כל אחד מהם:

מרכז עברית- שפה

רכישת השפה והעמקה בעברית, אנגלית, ערבית ועוד…

מרכז חשבון

חשיבה כמותית, מרחבית ומופשטת…

חדר חקר

מדעים – התבוננות ושאילת שאלות על העולם…

חדר מוזיקה

האזנה ויצירה בכלים ובקול…

מרכז יצירה

מפגש עם חומרים, וביטוי אישי דרך חומר…

הספרייה

קריאה, עולם הספר והדעת...

השטיח הגדול

משחק סוציו-דרמטי, תנועה

המטבח

מרכז הבית – אינטראקציה בינאישית וחברתית

חצר ומשחקים

פעילות גופנית, אינטראקציות חברתיות, גבולות וכללים

טבע

הכרות וקשר אל המקום, קיימות

parallax-image

לוח סדנאות לדוגמה של החטיבה היסודית במיתר

[dt_sc_callout-boxes /]

To Top