SLIDER_NEW_1
SLIDER_NEW_7
SLIDER_NEW_6
SLIDER_NEW_4
SLIDER_NEW_2
SLIDER_NEW_9
SLIDER_NEW_5
SLIDER_NEW_3
SLIDER_NEW_8
SLIDER_NEW_10

העמותה לקידום בית ספר סביבתי מיתר

ע.ר. 58-024-803-7 

מאגדת את כלל ההורים במיתר.

לעמותה יש ועד מנהל נבחר, וההחלטות המרכזיות מתקבלות באספת העמותה, שבה שותפה כלל הקהילה.

העמותה מתנהלת על פי חוקי רשם העמותות וניתן למצוא את התקנון שלה במשרד מיתר.

 

To Top