SLIDER_NEW_1
SLIDER_NEW_7
SLIDER_NEW_6
SLIDER_NEW_4
SLIDER_NEW_2
SLIDER_NEW_9
SLIDER_NEW_5
SLIDER_NEW_3
SLIDER_NEW_8
SLIDER_NEW_10

החטיבה הצעירה במיתר

בחטיבה הצעירה ילדים מגיל 5 ועד 8.

הבית של הצעירים מציע מקום של משחק וזרימת פעילות.

ילדים צעירים הם אומנים ביכולתם ליצור במשחק ובחומר, ביכולתם לברוא עולמות ולפרקם ולנוע הלאה אל עולמות חדשים.

 היצירתיות היא הגורמת לאדם, יותר מכל דבר אחר, להרגיש שהחיים ראויים לחיותם” ד.ו.וויניקוט

פעם בשבוע החטיבה הצעירה יוצאת לטיול:

תשתית 5

בטיול הילדים פוגשים את הסביבה בה הם חיים, את יופיו של הטבע. על רצף השנה חוזרים לאותם מקומות ומוצאים בהם את ההפתעות שעונות השנה מזמנות:  את ניצני נביטת החורף ואת פריחת האביב, את קמילת הפרחים ואת הבשלת הפירות, את גילוי הזרעים שנולדו בכל פרי.

יש שגילוי מתעורר בעיניו של ילד רואה, יש שמבוגר מתפעל מעורר תשומת לב, יש שזרעי התלתן דבקו בגרביים ודוקרים את הרגליים הקטנות המהלכות בשדה. 

לדפי חטיבות נוספים במיתר: 

To Top