SLIDER_NEW_1
SLIDER_NEW_7
SLIDER_NEW_6
SLIDER_NEW_4
SLIDER_NEW_2
SLIDER_NEW_9
SLIDER_NEW_5
SLIDER_NEW_3
SLIDER_NEW_8
SLIDER_NEW_10

נוהלי ההרשמה למיתר לשנת הלימודים התשע”ח 2017/18

 
שימו לב: יכולים להירשם לתשע”ח רק מי שנולדו לפני התאריך: 31/8/2012

תהליך ההצטרפות למיתר

ההרשמה למיתר מותנית בהשתתפות ביום הפתוח

בסיום היום הפתוח, יקבלו המשתתפים “טופס מועמדות למיתר”.

 
המעוניינים ימלאו את טופס המועמדות, ויצרפו 100 ש”ח דמי הרשמה, 
במזומן או בצ’ק לפקודת העמותה לקידום בי”ס סביבתי.
מי שיבחרו לשלוח את טופס המועמדות בדואר,
יעשו זאת לפי הכתובת: 
בי”ס מיתר
כפר גלים
ד. נ. חוף הכרמל 3086500
ויצרפו לטופס 100 ש”ח, “דמי הרשמה” בצ’ק לפקודת העמותה לקידום בי”ס סביבתי.
 
בשלב הבא יוזמנו ההורים, שנרשמו, לפגישת היכרות עם המחנכים, 
והילדים יוזמנו גם הם, לפגישת היכרות במיתר.
 
לאחר קיום פגישות  ההיכרות יודיע ביה”ס למשפחות הילדים המתקבלים על קבלתם על
 פי סדר ההרשמה, ומספר המקומות הפנויים לקליטה בכתות השונות.

 

יש להירשם ליום הפתוח מראש באמצעות מייל למשרדי מיתר meitar15@gmail.com 

הכולל את הפרטים הבאים:

  • שם מלא של הפונה
  • מקום מגורים
  • טלפונים
  • שם מלא של הילד
  • מין הילד
  • מספר זהות של הילד
  • גיל הילד
  • תאריך לידה של הילד
  • תאריך היום הפתוח המתאים לכם

 

קישורים נוספים :

מועדי הימים הפתוחים לטובת ההרשמה לשנת הלימודים החדשה התשע”ח 2017/18 – בקישור כאן 

To Top