חזון וערכים

התפיסה החינוכית של מיתר

החזון החינוכי של מיתר להיות בית חינוך מוביל ומעורר השראה, התומך במסע גדילתם של בני אדם מתוך חירות, אחריות, שמחה ומפגש.

מהות: מקום של חיים תכליתו של החינוך במיתר הוא לתמוך באומנות החיים. במיתר הילדים יכולים לחיות חיים משמעותיים ושלמים סביב מוקדי עניין אישיים, בהתאם לאישיותם, יכולתם ובחירתם, מתוך ידיעה שחיים משמעותיים בעתיד  דורשים חיים משמעותיים בהווה.

חיים של קהילה וחירות של יחיד אחריותם של המחנכים במיתר היא ליצור ולהנהיג קהילה בריאה, היוצרת תרבות משלה, נוקטת עמדה בנושאים מהותיים לחייה ותומכת בייחודיות של כל אחד מחבריה.

אחריות לחירות תהליך החינוך הוא תהליך הרחבת האוטונומיה, אחריותם של המחנכים כלפי היחיד היא לשמור על חירותו הפנימית והחיצונית, לתמוך בשאיפותיו ולטפח את עצמאותו.

זיקה לאחר ליבו של המעשה החינוכי במיתר נמצא במפגש הבינאישי: אדם פוגש את חברו בקשר הדדי ולא ככלי או אובייקט מנוכר, ומתקיימת זיקה בין השניים. למידה עיקר הלמידה היא מפגש משמעותי של אדם עם עצמו, זולתו והעולם. למידה משמעותית אינה מתקיימת בכפייה. על הידע להיות חי ורלבנטי ללומד. תשוקה ועניין אישי מובילות את הלמידה. בעומקה מחוברת הלמידה להווייתו של האדם כישות משתנה. אנו מאמינים כי אין תכנים מסוימים שצריך ללמד ילדים כדי שיהפכו למבוגרים.

הערכים

  • רב גילאיות – מיתר פועל כבית שבו משפחה מורחבת, בה חיים הילדים כקבוצה רב גילאית. בכל חטיבה קיימת רב גילאיות, המאפשרת לכל ילד לפגוש את עצמו ואת הזולת במגוון אופנים, תפקידים ותחומי עניין.
  • אינטימיות – מתבטאת בהכרות ובקשר בין כל באי הבית, והיא השומרת על הרוח החיה של המקום ואופיו.
  • אחריות – כל אחד אחראי לנוכחותו ומעורבותו בבית, לאופן התנהלותו ויחסיו עם האחרים: צעירים ובוגרים. הילדים אחראים לניהול הזמן, ליחסים הבינאישיים, ללמידה ולקיום המקום על פי רוחו וערכיו.
  • עצמאות – מיתר תומך בפיתוח העצמאות והאחריות לחופש הבחירה של היחיד, ולטיפוח הכוחות הפנימיים הקיימים בו.
  • שיוויון ערך הפעילות – כל הפעילויות שוות בערכן וחשיבותן ואין בהן חשובות יותר או פחות להתפתחות הילד ולחייו.
  • אומץ הלב – מוכנות להיות יחיד ושונה, להיות בלתי רגיל, להתנסות, לטעות, לתעות, להיחשף, להיות שייך.
  • קיימות – נשאף לחיות במרחב שעֵר להיותו חלק מהסביבה, ולהיותו משפיע ומושפע. נשאף לשימוש מינימלי במשאבים, ולהקטנת טביעת הרגל האקולוגית שלנו, ולחיבור בלתי אמצעי לטבע.
  • מגוון והכלה – מיתר תומך במגוון ושונות אנושית ושמח עליהם. במיתר יש מקום לכל ילד וילדה.