ההרשמה למיתר

ההרשמה למיתר לשנת הלימודים התשפ"ד

תהליך הרישום לבית ספר מיתר כולל השתתפות בערבי היכרות עם בית הספר:

על מנת לרשום ילד להגרלה לכיתה א' יש להשתתף בשני מפגשי היכרות. במפגש הראשון נדרשת השתתפות של שני ההורים ובמפגש השני מספיקה השתתפות של הורה אחד.

על מנת לרשום ילד להגרלה לכיתות ב' עד ח' נדרשת השתתפות של הורה אחד במפגש היכרות אחד בלבד.

על מנת להירשם למפגשי ההיכרות יש למלא ולשלוח את טופס הרישום הזה

לאחר ההשתתפות במפגשי ההיכרות ניתן יהיה להמשיך את תהליך הרישום להגרלה שתיערך במועצה האזורית חוף הכרמל. פרטים נוספים על תהליך ההגרלה יינתנו במהלך מפגשי ההיכרות.

לפרטים נוספים במידת הצורך, ניתן לפנות למשרד, במייל Meitar15@gmail.com או בטלפון 04-7708888