מבנה בית הספר והעמותה

מיתר – עמותה לחינוך דיאלוגי

ע.ר. 58-024-803-7 מאגדת את כלל ההורים במיתר.

לעמותה יש ועד מנהל נבחר, וההחלטות המרכזיות מתקבלות באספת העמותה, שבה שותפה כלל הקהילה.

העמותה מתנהלת על פי חוקי רשם העמותות וניתן למצוא את התקנון שלה במשרד מיתר

הצוות במיתר

בעלי התפקידים במיתר ותחומי אחריותם:

מנהל מיתר – נושא באחריות הכוללת לכל פעילות בית הספר.

מנהלה – אחריות למעטפת האדמיניסטרטיבית ולפעילותו התקינה של בית הספר.

רכז פדגוגי – נושא באחריות לכל התחום הפדגוגי: הובלה חינוכית של מיתר בראייה רב שנתית; עבודה מול הצוות ומול ההורים.

רכזי חטיבות – אחראים על הובלת הצוות בחטיבה ועל הראייה השלמה וארוכת הטווח של התהליכים בחטיבה.

אנשי הצוות בחטיבות – נושאים באחריות המלאה לתהליכים החינוכיים ומלווים את הילדים בשנת הפעילות.

הוועדה הפדגוגית –מטרתה להוביל את מיתר פדגוגית בהיבטים האסטרטגיים. תפקידיה וסמכויותיה רשומים בתקנון העמותה.

תקשורת בין הצוות להורים

תפיסת העולם של מיתר רואה את ההורים והצוות כשותפים לתהליכים שהילדים חווים במהלך השנה.

לפיכך, לתקשורת בין הצוות להורים יש משמעות רבה.

בתחילת השנה יוגדר לכל משפחה איש קשר מבין אנשי הצוות, והוא ירכז את התקשורת.

במקרה של אתגרים וקשיים הדרך המיטבית היא לפנות לאיש הקשר שהוגדר.

אם לא יינתן מענה מספק או אם יש קושי ללבן עם איש הקשר את הנושא, יש לפנות לגורמים הרלוונטיים, לפי הסדר הזה: רכז החטיבה, הרכז הפדגוגי, המנהל.

הכוונה ביצירת מעגל הפנייה היא לתת מענה מדויק ומהיר לכל עניין וכן לייצר שיח משמעותי ורלוונטי.

במות התקשורת הקיימות ומטרותיהן:

שיחות הורים אישיות

מתקיימות פעמיים בשנה. מטרתן ללוות את התהליך האישי של הילד ולהיפגש עם החונך של הילד.

אסיפות

מתקיימות שלוש פעמים בשנה – בפתיחה, באמצע ובסוף.

מטרות האסיפות הן:

– הצגת התכנית השנתית והתהליכים החינוכיים שהיו ושיהיו.

– היכרות בין ההורים  לבין עצמם ובין ההורים והצוות ויצירת קבוצת שייכות.

– הצפה של קשיים שקשורים לתהליכים המתרחשים בחיי היום-יום.

לפני האספה תצא הזמנה להורים להציע נושאים שהיו רוצים להעלות באספה.

ערבי לימוד

מטרתם העמקה בשפה המיתרית.

שלושה מפגשי לימוד למשפחות חדשות – לפני תחילת שנת הלימודים.

עדכונים תקופתיים

יוצאים במייל מעת לעת. אחת לחודש לערך נשלחת המהדורה המקוונת של עיתון מיתר, ויחד איתה עדכונים נוספים מהחטיבות.

במה להורים בנושאים פדגוגים 

מקום להורים להשמיע את מחשבותיהם ורעיונותיהם בנושאים חינוכיים כלליים של מיתר. במפגש זה אנו מקשיבים לצרכים, לרעיונות ולבקשות, והנושאים שעולים במפגש נידונים בוועדה הפדגוגית.

את המעגל הזה יובילו רכזי החטיבות והרכז הפדגוגי, והוא יתקיים אחת לשנה – בסביבות מרץ אפריל.