חיי היום-יום במיתר

חיי היום-יום במיתר

בית ספר בטירת הכרמל, מיתר – כפר גלים, חוף הכרמל

שעות הפעילות במיתר:

בימים א’ עד ה’ בין השעות 08:00 עד 13:00 .

סדר היום

  • כולל מפגש פתיחה ומפגש סיום, ובהם משתתפים כל הילדים. במהלך היום מוצעות לילדים שלל פעילויות משחק ולמידה, חלקן כפעילות חופשית וחלקן בסדנאות. נושאי הלימוד מתחלפים אחת לתקופה – בסדר המכונה “פעימה”.
  • בתחילת כל “פעימה” הילדים מוזמנים לטעום ממגוון הפעילויות המוצעות ולבחור מתוכן את התכנית השבועית המתאימה להם. לאחר תקופת התנסות קצרה הם מתחייבים להתמיד בתכנית שבחרו בה עד סוף ה”פעימה”. בחירה שלא להשתתף בפעילויות המוצעות לגיטימית.
  • במיתר רואים חשיבות גדולה בקשר עם הטבע והסביבה. הטבע מזמין אותנו לנוכחות ולמפגש, והיציאה אליו והשהות בו מהווים השראה ליום-יום. ביציאה לטיולים ובשהות בטבע אנו לומדים באופן בלתי אמצעי כי אנו חלק ממקום, ממרחב ומתרבות. אנו לומדים להכיר את הנוף ואת השתנותו לאורך השנה: השינוי בחי ובצומח, ואנו לומדים את עצמנו ואת מקומו של האדם והשפעתו על הסביבה. ילדי מיתר יוצאים כמה פעמים בשנה ליום טיול מחוץ לכותלי בית הספר. בחטיבה הצעירה והיסודית הטיולים מתקיימים בטבע הסובב את בית הספר, ובחטיבת הנעורים ימי הפעילות מחוץ לבית הספר מתקיימים באזור טירת הכרמל וחיפה, בשילוב שיעורי ימאות בבית הספר הימי בבת גלים. בחטיבה היסודית מתקיים אחת לשנה טיול הכולל לינה. בחטיבת הנעורים מתקיימים לאורך השנה שלושה טיולים הכוללים לינה.
  • לאורך השנה מתקיימים אירועים מיוחדים, טקסים החוזרים מדי שנה.

חוקי הבית

יש שני חוקי יסוד שעליהם מושתתים כל החוקים הקטנים:

– לכל אדם זכות לפעול במרחב תוך שמירה על זכותם של הסובבים אותו לפעול גם כן.

– על כל אדם לשמור על גופו, נפשו ורוחו ולשמור על גופם, נפשם ורוחם של הסובבים אותו.

סדר היום במיתר

לילדים במיתר אחריות על הזמן שלהם. הם בוחרים היכן לפעול ובמה לעסוק. ההשתתפות בהתכוונויות ובסידור היא חובה עבור כל הילדים.

7:30 – פתיחת הבית והכנתו ליום הפעילות

8:00 (לערך) – הגעה של הילדים

8:30 – התכוונות בוקר בחטיבות

9:00 – פעילות הילדים במרחב

12:15 – זמן סידור

12:30 – התכוונות צהריים

13:00 – הולכים הביתה

הילדים יכולים לאכול בכל שעה שירצו. אנחנו מזכירים לצעירים לאכול אחרי ההתכוונות ולקראת סוף היום.

התכוונויות

מטרתן העיקרית של ההתכוונויות היא להוות מעבר מרשות היחיד לרשות הכלל. הזדמנות לילד לעשות “עצור” בענייניו האישיים ולפתוח מודעות לקבוצה שעמה הוא הולך לבלות את היום, להתרגל לקיומם של אחרים ולצורך לחיות יחד. ההתכוונות יכולה להתקיים כשיחה פתוחה או כהצגת נושא על ידי אחד המבוגרים או הילדים.

סידור

הסידור איננו פעילות מעבר, אלא פעילות כשאר הפעילויות והוא פעילות חובה. הילד בוחר את המרחב שאותו הוא רוצה לסדר, ואחריותו על סידור מרחב זה היא למשך תקופה קבועה מראש.

סכסוכים וגישורים

זכותם של ילדים להסתכסך כל עוד הדבר אינו מפריע לשאר הקהילה. אנחנו שואפים לחיות במרחב אשר בו אלימות – על כל גילויה – אינה מהווה דרך לפתרון בעיות או לתקשורת בין אנשים.

הדרך המוכרת לנו כדי לעזור בפתרון סכסוכים היא גישור. המטרה היא להגיע לדיאלוג מתוך הבנה שבכל סכסוך מעורבים שני צדדים, גם אם לכאורה יש צד חלש וצד חזק. גישור אינו מיועד לשפוט מי אשם, אלא לאפשר למסוכסכים למצות את הסכסוך ביניהם בתנאים מבוקרים המאפשרים הקשבה ושיח. הפתרון צריך לבוא מן המסוכסכים שכן משם צמח הסכסוך.

 

 

הלימודים במיתר

הלמידה במיתר היא תהליך שבמרכזו הלומד.

הלמידה שייכת ללומד. היא יכולה להתרחש גם ללא נוכחות המחנך.

הלומד הוא שמגדיר מה ברצונו ללמוד וכמה ברצונו להעמיק.

בעת משבר יכול המחנך לחזק את האמונה של הלומד ביכולתו להתמודד ולהתגבר.

תפקיד המחנך לברר עם הילד מה הוא רוצה ללמוד, מהיכן צמח הרצון ללמוד וכיצד הוא רוצה ללמוד.

המחנך יכול לסייע בכמה אופנים: לארגן קבוצת לימוד, להצטרף בעצמו ללמידה, להפנות את התלמיד למומחה, לפנות בעצמו למומחה, למצוא לתלמיד מקום ללמוד בו, לסייע לו בבניית תכנית לימודים.

על המחנך לזכור כי מקור הלמידה נמצא בתלמיד ולא במחנך. כמחנך הוא רק מלווה תהליכי למידה ועוזר להם להתפתח. נגיעתו נועדה לעודד תהליכים, שאפשר שהיו מתרחשים גם בלעדיו.

המחנך יכול להתבונן בלמידה, להציע עצמו לתהליך, ליצור הזדמנויות של התנסות, להתנסות ביחד עם הלומד, להקשיב לסדר הפנימי של הלומד ולא לכפות מהלך של הלמידה.

לימודי שפה

אנו עושים מאמץ מכוון בעניין קריאה, כתיבה ואנגלית. ברוב המקרים קריאה וכתיבה נרכשות באופן טבעי כפי שנרכש כל ידע שהוא חלק מן התרבות. עם זאת, אנו רואים מאחריותנו לתמוך בצורה אקטיבית בתהליך זה בשל קשיים המתעוררים אצל חלק מהילדים ובשל חוסר הטולרנטיות של החברה לאי-ידיעת קרוא וכתוב בגילאים מסוימים, ובעקבות זה פגיעה בדימוי העצמי של מי שמתקשה, וכן בשל הקושי לרכוש שפה בגילאים מאוחרים יותר. תמיכה זו נעשית במידה רבה של גמישות ותוך התחשבות בקצב האישי של כל ילד. לימוד אנגלית הוא אחד מאותם מקרים מיוחדים שבהם אנו רואים חשיבות למתן בסיס ידע מסוים אף שהדבר לא תמיד משתקף בתרבות הטבעית של הילד. הדבר מבטא את ההכרה שאנו חלק מ”כפר גלובלי”, ששפתו הרשמית היא אנגלית. ההתכוונות כאן היא בעיקר של המבוגרים, ואין חובת שיתוף פעולה מצד הילדים.  

לימודי חשבון ומתמתיקה

מתמטיקה היא עולם ושפה. המחויבות שלנו היא להעניק לילדים את ההזדמנות לפגוש במתמטיקה כמרחב של הנאה ויצירה, לבטא את עצמם בתוך העולם הזה, להעמיק בו ולחוש מסוגלים ובעלי יכולת. הדגש הוא על חקירה ומחשבה, על מפגש מעמיק עם התכנים הנלמדים, ולא על הצורך להספיק חומר. אנחנו מעודדים את הילדים לעצמאות בלמידה, לקבלת אחריות ולראיית הקושי כהזדמנות. מניסיוננו אנחנו רואים כי יש ערך רב להיעדר כפייה בלימודי המתמטיקה. למידה המבוססת על רצון והנעה פנימיים משפיעה לטובה על איכות הלמידה. הנוכחות המגוונת של התחום – שילובו בחיי היום-יום במשחקים ובחידות – והיעדר לחץ וכפייה מאפשרים לכל ילד לפגוש את התחום המתמטי בצורה מיטבית ובאוריינטציה חיובית – של התחום כולו ושל עצמו כלומד.

בחינות מיצב

בשנים האחרונות מקיים משרד החינוך בחינות מיצ”ב. בחינות אלו מתקיימות אחת לשנה לתלמידי כיתות ה’ ו-ח’ בתחומים האלה: חשבון, עברית, אנגלית, מדע וטכנולוגיה ואקלים בית ספרי. כבית ספר חלה עלינו חובת השתתפות במיצ”ב. לכן אנחנו מקיימים בכל שנה את הבחינות במועדן, ומשתדלים “להוציא מתוק מעז” ולהפוך את ההשתתפות של הילדים להזדמנות: הזדמנות לעמוד באתגר אישי, הזדמנות להתנסות בחוויית למידה אחרת והזדמנות למחשבה ביקורתית. אנחנו מדגישים בפני הילדים שהם לא חייבים להשתתף במיצ”ב.
To Top