העמותה לקידום בית ספר סביבתי מיתר

ע.ר. 58-024-803-7 

מאגדת את כלל ההורים במיתר.

לעמותה יש ועד מנהל נבחר, וההחלטות המרכזיות מתקבלות באספת העמותה, שבה שותפה כלל הקהילה.

העמותה מתנהלת על פי חוקי רשם העמותות וניתן למצוא את התקנון שלה במשרד מיתר.

 

To Top