תקשורת בין הצוות להורים

תפיסת העולם של מיתר רואה את ההורים והצוות כשותפים לתהליכים שהילדים חווים במהלך השנה.

לפיכך, לתקשורת בין הצוות להורים יש משמעות רבה.

בתחילת השנה יוגדר לכל משפחה איש קשר מבין אנשי הצוות, והוא ירכז את התקשורת.

במקרה של אתגרים וקשיים הדרך המיטבית היא לפנות לאיש הקשר שהוגדר.

אם לא יינתן מענה מספק או אם יש קושי ללבן עם איש הקשר את הנושא, יש לפנות לגורמים הרלוונטיים, לפי הסדר הזה: רכז החטיבה, הרכז הפדגוגי, המנהל.

הכוונה ביצירת מעגל הפנייה היא לתת מענה מדויק ומהיר לכל עניין וכן לייצר שיח משמעותי ורלוונטי.

במות התקשורת הקיימות ומטרותיהן:

שיחות הורים אישיות

מתקיימות פעמיים בשנה. מטרתן ללוות את התהליך האישי של הילד ולהיפגש עם החונך של הילד.

אסיפות

מתקיימות שלוש פעמים בשנה – בפתיחה, באמצע ובסוף.

מטרות האסיפות הן:

– הצגת התכנית השנתית והתהליכים החינוכיים שהיו ושיהיו.

– היכרות בין ההורים  לבין עצמם ובין ההורים והצוות ויצירת קבוצת שייכות.

– הצפה של קשיים שקשורים לתהליכים המתרחשים בחיי היום-יום.

לפני האספה תצא הזמנה להורים להציע נושאים שהיו רוצים להעלות באספה.

ערבי לימוד

מטרתם העמקה בשפה המיתרית.

שלושה מפגשי לימוד למשפחות חדשות – לפני תחילת שנת הלימודים.

עדכונים תקופתיים

יוצאים במייל מעת לעת. אחת לחודש לערך נשלחת המהדורה המקוונת של עיתון מיתר, ויחד איתה עדכונים נוספים מהחטיבות.

במה להורים בנושאים פדגוגים 

מקום להורים להשמיע את מחשבותיהם ורעיונותיהם בנושאים חינוכיים כלליים של מיתר. במפגש זה אנו מקשיבים לצרכים, לרעיונות ולבקשות, והנושאים שעולים במפגש נידונים בוועדה הפדגוגית.

את המעגל הזה יובילו רכזי החטיבות והרכז הפדגוגי, והוא יתקיים אחת לשנה – בסביבות מרץ אפריל.

לצפייה בהרכב הצוות לשנת הלימודים תשע”ו – לחצו כאן

To Top