המבנה הארגוני במיתר

מיתר הוא בית ספר המופעל על ידי עמותה : “העמותה לקידום בית ספר סביבתי בחיפה“המבנה הארגוני במיתר

לעמותה מוסדות רשמיים כמתחייב בחוק – ועד, אסיפה כללית, ועדת ביקורת.

חברי העמותה הם כלל ההורים (טופס ההרשמה מהווה גם טופס הצטרפות לעמותה)

האסיפה בוחרת את הוועד וועדת הביקורת, וכן מאשרת את התקציב ואת הדו”ח הכספי מדי שנה.

בית הספר מוכר ע”י משרד החינוך במעמד ‘מוכר שאינו רשמי’.

ככזה, מתוקצב במידה חלקית, ורוב תקציב העמותה מקורו בתשלומי ההורים.

מבנה בית הספר

הלמידה במיתר מתקיימת בבית, המהווה “בית חינוך”, שהוא מקום שכל הפעילויות מתקיימות בו בעת ובעונה אחת.

בית החינוך מרחיב את בית ההורים ומשלים אותו, והוא מקום להיות בו, לפגוש חברים, ללמוד, לצחוק, לשחק – מקום לחיות. בצד בית החינוך מתקיים גם “חוץ” גדול שהפעילות בו חשובה לא פחות מן הפעילות בבית.

 

 

מיתר הוא בית אחד ובתוכו שלוש חטיבות:  

חטיבה צעירה, ובה ילדים בני 6 עד 8

חטיבה יסודית/בוגרת, ובה ילדים בני  8 עד 11

חטיבת נעורים, ובה ילדים בני  11 עד 14

לכל חטיבה צוות חינוכי אשר מרכז את הקשר עם ילדי החטיבה, מוביל את הפעילות ומלווה אישית כל ילד במסעו האישי 

To Top