התפיסה החינוכית של מיתר

החזון החינוכי של מיתר
החזון החינוכי של מיתר

חזון

להיות בית חנוך מוביל ומעורר השראה, התומך במסע גדילתם של בני אדם מתוך חירות, אחריות, שמחה ומפגש.

מהות:

מקום של חיים

תכליתו של החינוך במיתר הוא לתמוך באומנות החיים. במיתר הילדים יכולים לחיות חיים משמעותיים ושלמים סביב מוקדי עניין אישיים, בהתאם לאישיותם, יכולתם ובחירתם, מתוך ידיעה שחיים משמעותיים בעתיד  דורשים חיים משמעותיים בהווה.

חיים של קהילה וחירות של יחיד

אחריותם של המחנכים במיתר היא ליצור ולהנהיג קהילה בריאה, היוצרת תרבות משלה, נוקטת עמדה בנושאים מהותיים לחייה ותומכת בייחודיות של כל אחד מחבריה.

אחריות לחירות

תהליך החינוך הוא תהליך הרחבת האוטונומיה, אחריותם של המחנכים כלפי היחיד היא לשמור על חירותו הפנימית והחיצונית, לתמוך בשאיפותיו ולטפח את עצמאותו.

זיקה לאחר

ליבו של המעשה החינוכי במיתר נמצא במפגש הבינאישי: אדם פוגש את חברו בקשר הדדי ולא ככלי או אובייקט מנוכר, ומתקיימת זיקה בין השניים.

למידה

עיקר הלמידה היא מפגש משמעותי של אדם עם עצמו, זולתו והעולם. למידה משמעותית אינה מתקיימת בכפייה. על הידע להיות חי ורלבנטי ללומד. תשוקה ועניין אישי מובילות את הלמידה. בעומקה מחוברת הלמידה להווייתו של האדם כישות משתנה.

אנו מאמינים כי אין תכנים מסוימים שצריך ללמד ילדים כדי שיהפכו למבוגרים.

ערכים:

  • רב גילאיות – מיתר פועל כבית שבו משפחה מורחבת, בה חיים הילדים כקבוצה רב גילאית. בכל חטיבה קיימת רב גילאיות, המאפשרת לכל ילד לפגוש את עצמו ואת הזולת במגוון אופנים, תפקידים ותחומי עניין.
  • אינטימיות – מתבטאת בהכרות ובקשר בין כל באי הבית, והיא השומרת על הרוח החיה של המקום ואופיו.
  • אחריות – כל אחד אחראי לנוכחותו ומעורבותו בבית, לאופן התנהלותו ויחסיו עם האחרים: צעירים ובוגרים. הילדים אחראים לניהול הזמן, ליחסים הבינאישיים, ללמידה ולקיום המקום על פי רוחו וערכיו.
  • עצמאות – מיתר תומך בפיתוח העצמאות והאחריות לחופש הבחירה של היחיד, ולטיפוח הכוחות הפנימיים הקיימים בו.
  • שיוויון ערך הפעילות – כל הפעילויות שוות בערכן וחשיבותן ואין בהן חשובות יותר או פחות להתפתחות הילד ולחייו.
  • אומץ הלב – מוכנות להיות יחיד ושונה, להיות בלתי רגיל, להתנסות, לטעות, לתעות, להיחשף, להיות שייך.
  • קיימות – נשאף לחיות במרחב שעֵר להיותו חלק מהסביבה, ולהיותו משפיע ומושפע. נשאף לשימוש מינימלי במשאבים, ולהקטנת טביעת הרגל האקולוגית שלנו, ולחיבור בלתי אמצעי לטבע.
  • מגוון והכלה – מיתר תומך במגוון ושונות אנושית ושמח עליהם. במיתר יש מקום לכל ילד וילדה.

 

 המושגים למידה ופעילות הם מושגים כוליים המחוברים במיתר לתמיכה בחווית חיי”ם של כל ילד וילדה:

חדוות  יצירה  ייחודית  משמעותית 

(דוד בן יוסף)

הפדגוגיה של מיתר
הפדגוגיה של מיתר

אני – אתה: זיקה.

ליבו של המעשה החינוכי במיתר נמצא במפגש. מרטין בובר מכנה זאת בשם זיקה. אל מול מערכת יחסים מנוכרת, בה אדם מביט אל זולתו כאל כלי (אובייקט), נמצאת מערכת יחסים אחרת בה קיים מפגש של אני-אתה, בו נפגשים ונוכחים ברגע חד פעמי, ומקיימים זיקה. הזיקה הוא הכלי החינוכי וההצדקה המוסרית למעשה החינוכי כולו.

מהי למידה?

בבסיס היחס שלנו לנושא הלמידה נמצאת הראיה של תהליך הלמידה כמהלך הקשור ביצירת משמעות, ובחוויה של הלומד את עצמו כרלוונטי מופרה וקשור אל העולם. למעשה גם הלמידה היא תהליך של מפגש אמת – זיקה – בין אדם לאדם, בין אדם לעולם. מזווית נוספת נביט על למידה כביטוי של יכולתו של האדם להסתגל אל מציאות משתנה. לסביבה יש מקום מכריע בתהליכי הלמידה – ההתפתחות והשינוי של האדם, ולתיווך – כלומר למפגש בין אדם לומד לאדם השם עצמו – בינו ובין הגירוי, בינו ובין תגובותיו – תפקיד מכריע בשכלול יכולת הלמידה.

זרימת הפעילות

גישתנו רואה בפעילות את האופן בו מביא עצמו האדם לידי ביטוי והתפתחות בעולם: אדם פעיל הוא אדם שאכפת לו המשכלל כל הזמן את היכולות שלו. (גדעון לוין) –  כל פעילות מורכבת מארבעה אלמנטים:

משחק אשר מרכזו ההנאה, עבודה שמרכזה התוצר או התוצאה, למידה שמרכזה שינוים בהרגלים ובהבנות, ויצירה שמרכזה הפרשנות האישית.

אי אפשר לומר על פעילות אחת שהיא רק עבודה ועל אחרת שהיא רק למידה. בכל פעילות נמצאים כל המרכיבים בעוצמות שונות. מיתר הינו מקום המעודד תומך ומאפשר לילדים לעסוק בפעילות עמוקה: להיות במיקוד ובנוכחות סביב העשייה שלהם, להשפיע ולהיות מושפעים על ומהעולם. עקרון מפתח בגישה זו הוא שוויון ערך הפעילות: אין היררכיה של פעילות, אין פעילות אחת העולה על האחרת מטיבה. המבוגר צריך לפגוש את הילד במקום בו הוא נמצא, לילד אחריות על הזמן שלו ועל הפעילות שלו, ולמבוגר אחריות ליצירת המסגרת והתנאים לפעילות משמעותית.

מוזמנים לקרוא עוד עלינו:

To Top