עלון מידע- תשע”ו

דף מידע ראשון להורים לתשע”ו 15.11.2015

להורים שלום,

הסתיו, המתקשה להכריע האם הוא כבר חורף או עדיין קיץ, מהתל בנו.  הוא שולף את כל הטריקים שבאשפתו ומטיל בנו אותם בזה אחר זה: ימים חמים, אובך קיצוני ושיטפונות מפתיעים. אומרים לנו שזו נקמת כדור הארץ במהרסיו ומחריביו.  אולי. ועדיין אנו מחכים לחורף המוכר והזכור לטוב, שימלא את מאגרינו וישקה את שדות הארץ מבלי להציף ולהטביע – סתם חורף הכרנו מאז ומתמיד.  חורף שינביט ויצמיח את כל שפעת הפרחים הממתינים למים, שישלח את הפטריות תחת כל עץ רענן ויכסה את כל שדות בקוצים בעלווה ירקרקה.

ובמיתר אנו שמחים לסכם פעימה ראשונה, ולשתף את כולכם בנעשה ובעתיד להיעשות בקרוב.

קריאה נעימה

מידע_תשעו_איור

 

 

משולחנו של המנהל

זו כבר שנה שנייה שלנו בכפר גלים, ואנו ממשיכים ללמוד את האפשרויות שהכפר מציע למיתר. אנו מקווים לבנות יחסי עבודה ושיתוף עם ההנהלה החדשה: אלי מנהל הכפר ואיתמר סגנו, ולהעמיק ולשפר את שיתוף הפעולה החיוני להמשך שגשוגו של מיתר בכפר גלים.

הנהלת הכפר עשתה תוכנית  להגברת הבטיחות בכבישי הכפר ובחניוניו. במסגרת זאת, סומן איזור מיוחד ב”חניון הצמיגים” להורים המבקשים להחנות את רכבם, וללוות את ילדיהם למיתר. סומן גם אזור בו ניתן יהיה להוריד ילדים בבטחה, להורים הממשיכים מייד בנסיעתם. במועד קרוב, הבטיחה הנהלת הכפר לטפל בגישה לחניון ולשפר אותה, וכן להרחיב חלק מן הכבישים ולתמרר אותם לשם הגברת הבטיחות. נקווה שכל זה יעשה בהקדם.  בינתיים הוגברה מאד השמירה בכניסה לכפר והוחמרו הנהלים בשל אירועי החודש האחרון. כולנו נדרשים לעמוד בכללים שפורסמו ולתרום לבטחון הילדים בכפר. 

ביה”ס שלנו עבר מתיחת פנים בחופשת הקיץ ואני מבקש  להביע את תודתי, ותודת כולנו, לצוות ולכל ההורים, שהתגייסו לעזור במהלך הקיץ לחידוש פני בית הספר – מי בעבודה פעילה ומי שלא יכלו להשתתף בפועל, בהשתתפות בתשלום, ואפשרו לנו להגיע ערוכים ומוכנים (כמעט לגמרי) לפתיחת השנה.

ראוי לציין את התרומות היפות שקיבלנו השנה למיתר, ביניהן תרומת הטכניון בריהוט ובמחשבים נישאים, תרומת פיליפס במחשבים נישאים, ותרומתו היפה של מפעל “פלציב” של קיבוץ עין הנציב  – לוחות ספוג של “פלציב” בהם ציפינו את רצפת המקלט וקירותיו והפכנו אותו לחדר רב תכליתי להוראת אומנויות.

משמח מאד לראות השנה פנים חדשות רבות במיתר, עדות לקליטת הילדים והמשפחות החדשות בקיץ,  כמו גם לראות את הפנים המוכרות של המשפחות שהמשיכו איתנו לשנה החדשה.

באספת הפתיחה של שנה זו הזכרתי את משפחת קורן, שאחרונת ילדיה סיימה את מיתר בתשע”ה, ובכך הם השלימו רצף בלתי נפסק של 20 שנות נוכחות במיתר, וביקשתי שם – ואני חוזר על בקשתי כאן –  לאתגר כל אחת ואחד מכם – חדשים כמו ותיקים – לנסות לשבור את שיאם.

חצר_3

מספר הילדים והחטיבות במיתר

לאחר השינויים של הרגע האחרון במספר התלמידים, יצאנו לשנה זו עם 95 ילדים, וזו ירידה לעומת השנה הקודמת, ולצערנו בכך נבלם רצף של עליה במספרי הילדים במיתר ב-6 השנים האחרונות.

נראה כי בחטיבה היסודית הגענו למלוא הקיבולת שמיתר יכול לקלוט; בחטיבה הצעירה אפשרי היה לקלוט עוד ילד או שניים;  ועיקר הקושי הוא בשמירה על מסגרת נאותה בחטיבת הנעורים, שתאפשר קיום עצמאי וטוב לחטיבה זו, ומרווח מתאים לפעילות חברתית בתוך הנעורים. הקבוצה השנה תמנה 10 ילדים ובשיא גודלה בעבר  כבר מנתה 15-17 ילדים.

נראה כי בתנאים אופטימליים יכול מיתר לגדול עד למלוא הפוטנציאל של 100 – 110 תלמידים. אולם כדי להגיע לאופטימום הזה, נראה לי שנצטרך להשקיע בשנה הזו ובשנים הבאות יותר אמצעים בפרסום ושיווק  נוכח התרבות בתי הספר היסודיים במועצה וגידול המגוון שלהם

תשתית כלכלית וענני סערה

תקציב השנה הזאת מתמודד לראשונה עם תוצאות ההחלטה להקטין השתתפות ההורים בכ-10%.

איננו יודעים כיצד תשפיע כניסתו של שר החינוך החדש על הגזירות, שתכנן קודמו, בעניין גביית תשלומי הורים. למיתר צפויה התמודדות עם ועדות משרד החינוך העוסקות בנושא הגבייה בשנים הבאות. אי הודאות רבה, ועימה החשש מהמשך המהלך. הנושא כולו מונח גם לפני הבג”ץ ואין איש יודע מה ילד יום.

התקציב לשנה הזאת נבנה כך שיאפשר את קיומן של כל הפעילויות המתוכננות עד סוף השנה. אולם, כאמור, השנה, יותר מאשר בכל שנה אחרת,  הזהירות תחייב אותנו להתנהל  תוך מעקב מתמיד על התזרים ועל ההוצאות הן ע”י הצוות, והן על ידנו במשרד.

צוות מיתר

השנה עבר הצוות החינוכי שינוי משמעותי: אורן שפיר נבחר להיות המרכז הפדגוגי של מיתר, וההחליף את זאב, שעשה בהצלחה רבה את התפקיד בשלוש השנים האחרונות. גם ריכוז החטיבות וצוותי החטיבות  עברו שינוי לא קטן.

חשוב לי לציין את המהלך של בחירת המרכז הפדגוגי, ובניית הצוות לתשע”ו ע”י הועדה הפדגוגית, ועימו הצוות לשנה הקרובה, כמו גם תהליך ההכנה בחופש תחת אחריותו של אורן, כסימנים משמחים להתבגרותו  של מיתר.

ולבסוף, חשוב לציין את המעורבות הטובה של ההורים בפעילויות הקהילתיות בחגים ואירועים, כמו גם בפעילות האחרת של מיתר.  אני קורא להורים ותיקים וחדשים, להירתם לפעילות בוועד ובמסגרות האחרות של ההורים, כדי להרחיב פעילות זאת ולהעמיקה.

כל משפחות מיתר קיבלו בראשית השנה את הידיעון החדש של מיתר לתשע”ו.  זהו מעט המחזיק את המרובה. כפי שראיתם הוא מכיל גם את היום יום של מיתר וגם את החזון והדרך. אני מבקש להודות למי שסייעו להביאו אל המוגמר: לזאב, שהכין את הגרסה הראשונה, לחברי הועדה הפדגוגית שהעירו והאירו ולרינת לפידות שלקחה על עצמה לסיים את העריכה והביאה לידי גמר את התוצאה היפה הזאת.

אני רוצה לאחל לכולנו – להורים, לילדים ולמחנכים – עוד שנה טובה במיתר.

אבנר לב רן

 

הרכז הפדגוגי

לאחר שנה ראשונה בכפר גלים, אנו מרגישים יותר בבית, ומתרגלים לעבודה בצוות של “בית אחד” ולמרחבים השונים במבנה ובחוץ. עבודת החינוך נשארה מורכבת ומלאת אתגרים, אך השנה יש תחושה שהדברים מתחילים להסתדר יותר, ולאט לאט כל אחד מאנשי הצוות מוצא את המקום הנכון לו, ואת הדרכים בהם הוא יכול לתת מעצמו לבית ולילדים. 

אופים_חלות  קוראים

התחלנו את השתלמות הקיץ בשלושה ימים ביולי, בהם התחלנו את העבודה הדרושה לקראת המשימות המשותפות שלנו בצוותים החדשים. לקבלת השראה, נפגשנו עם אודי יעקב, מחנך דיאלוגי וסופר שכיום הוא הרכז הפדגוגי של עמותת “דרור ישראל” (שמפעילה בין השאר את “התיכון החברתי” שחלק מבוגרנו לומדים שם היום), והמפגש היה משמעותי ופורה. באוגוסט הצוות נפגש לשבועיים וחצי נוספים בהם עברנו על נושאים שונים, מחשיבה על מרכזי הפעילות והסדנאות, דרך סדנה של תקשורת מקרבת, ובנוסף הרצאה על למידה מבוססת פרויקטים (PBL) שהעביר לנו שי קונפורטי (שהיה איש צוות במיתר, מחנך בתיכון הדמוקרטי בחדרה והיום הוא חלק מצוות המכון לחינוך דמוקרטי).

פעילות_חצר

בתחילת השנה אנו שמים דגש על שני נושאים – ליווי הילדים ופעילות מאתגרת. הוחלט כי כל איש צוות יקבל כ-10 ילדים שהוא יוגדר כחונך שלהם, כדי שלכל ילד ומשפחה תהיה כתובת ברורה לדברים שבהם נדרשת עזרה, משוב או התערבות. יצירת הקשר בין החונך לילד לוקחת זמן, אך כבר כעת אנו מרגישים את הפרות של תשומת לב זו. נושא הליווי הוא גם נושא מרכזי שהוועדה הפדגוגית בחרה לעסוק בו, ושם נעמיק ונבחן מה הדברים שישרתו נאמנה את נושא הליווי במיתר.

בנוסף לליווי אנו רואים חשיבות רבה שילד שיבוא למיתר יחוש שהוא צומח מתוך התמודדות עם אתגרים המתאימים לו. האתגר החברתי ימשיך להיות משמעותי, אך חשוב לנו ליצר זירות אחרות בהם הילדים מתמודדים עם נושאים לא מוכרים, קונפליקטים שונים ומשימות מאתגרות. לכן השנה אנו שמים דגש יותר על מרכזי פעילות וסדנאות שבהם אנו מנסים למצוא לכל ילד את המקום בו הוא יכול לחוות ניסיון של הצלחה לאחר שהתמודד עם קושי כזה או אחר.

לשמחתנו אנו מתברכים השנה במספר מבוגרים שבאים להתנדב במיתר, אם לסדנה שבועית ואם ליום פעילות מלא. נעה טאוב ממשיכה להתנדב יומיים בשבוע ( היתה איתנו גם בשנה שעברה) ויובל מתנדב חדש שבא יום בשבוע. סבא של נעם והדר לוי עושה סדנת שחמט וסבתא שלהם גינת סתיו. רננה אמא של זהר מהיסודית עושה סדנת קליעה פעם בשבוע. מור אבא של אדם עוזר לנו בהתקנות המחשבים, ומוטי אבא של מיכאל ויובל עוזר לנו לחדש את האתר ברשת. אמא של איריס באה בימי שני לחדר יצירה ונותנת השראה ותמיכה. יש הורים מהצעירה שבאים ועוזרים בימי טיול וגם בפעילות בבית, וזה גם עוזר וגם מחזק את תחושת השותפות. אנו ממשיכים לעודד הורים, סבים וסבתות לבוא להתנדב במיתר, אם יש להם רצון לבוא ולהיות שותפים לפעילות. ההתנדבות יכולה להיות בסדנה חד פעמית או בסדנה מתמשכת, במרכז פעילות (כמו בית המלאכה, היצירה או מרכז המחשבים), בדברים בבית שניתן לשפר או להכין, ובשותפות בארועים בבית כמו קבלות שבת, חגים ועוד.

התקשורת אתכם ההורים חשובה לנו מאוד, כיוון שאתם ואנחנו שותפים מלאים לרצון שמיתר יהיה מקום טוב לילדים לגדול בו. אם אתם מרגישים קשיים מסוימים פנו אלינו, לחונך האישי, לרכזת החטיבה או אלי. אנו כעת בתקופה של שיחות הורים, שבהם חשוב לנו לשמוע ולהשמיע את ההצלחות והקשיים של הילדים במיתר. זירה נוספת היא ערבי הלימוד. לאחר חופשת סוכות היה ערב לימוד מוצלח שבו גם דיברנו בחטיבות השונות על הדברים שאתם ההורים העליתם, וגם עסקנו בנושא הגישור במיתר. החודש יש שני ערבי לימוד נוספים – אחד שמאורגן על ידי ההורים עם יורם פלד משיווי משקל, ושני שמאורגן ע”י הצוות ויהיה דומה לערב הלימוד הראשון – מפגש בחטיבות ואז נושא לימוד משותף.

אורן שפיר

 

החטיבה הצעירה

בשבועות הראשונים, עסקנו בעיקר בהיכרות אחד עם השני, עם המעגל המשתנה – אנשי צוות חדשים וגם ילדים חדשים – וגם עם הסביבה המשתנה, מרכזים ופינות חדשים – פינת “משרד” למשחקי עבודה שונים, פינת לגו מורחב, סטודיו לאומנות בהובלת אילנית, ומרכז עברית להכרת האותיות ותרגול קריאה וכתיבה בהובלת אסף. עברנו תקופה של קליטה והסתגלות, של התרגשות והתרגלות. יש בחטיבה השנה 33 ילדים וילדות. הצטרפו אלינו השנה 14 ילדים חדשים שכבר מרגישים בבית.

פעילות_צעירה

את תחילת השנה פתחנו במשחק למידה שנקרא “שודדי מילים“. באמצעותו אנחנו לומדים להיות יורדי ים – בים המילים הגדול. מידי שבוע אנו מאותגרים במשימה שבה הילדים נקראים לאסוף אל פנקס- תיבת האוצר האישית שלהם מילים מסוימות שנאספות במהלך השבוע על קיר האוצר הגדול. לאט לאט אנו אוספים פרטים שיעזרו לנו לצאת למסע אל עבר אי המטמון. המשחק מלווה בשירים כמו שיר המלחים של כוורת. בקריאות אררר והיי.. ועוגן הרם!.

הספינה_בחצר

לצורך המשחק מכינים הילדים פרטי לבוש שונים רטיות עיניים, בגדים וילקוטים בהם הם שמים את תיבת האוצר האישית. הילדים גם הכינו לעצמם עפרונות מקושטים. מלבד זאת למדנו קצת מידע בסיסי על מפות, מצפן, וגיאוגרפיה של העולם. דגמים רבים ומגוונים של סירות הוכנו מחומרים טבעיים וממוחזרים. גם למדנו שיר מלחים באנגלית בהתכוונות השבועית באנגלית. שודדי המילים הוא משחק נושא המלווה אותנו בפעימה הראשונה הזו.

סטודיו_צעירה

התכוונות הבוקר היא בת חצי שעה ובה שומעים על הפעילות המתוכננת בהמשך היום. יש זמן לשתף וזמן לשמוע סיפורים. יש התכוונויות סביב תכנים: עברית, אנגלית, מוזיקה, גיאוגרפיה ומגלי ארצות, ועוד.

יש גם זמן להכיר, לשחק, לשיר ולחגוג. והעיקר –  לפגוש את היום ואת הנוכחים.

מה עוד עשינו בחודשים האחרונים ?

הכנו ביחד אבני מדרך מקושטות מבטון, וכעת, שהחורף הגיע, הן משמשות למעבר בטוח בין הבית לדום , שבו ניתן להתנדנד ולטפס .

 בארגז החול בנינו במשותף דגם של חיפה.

ארגז_חול_חיפה

במרפסת שלנו צמח “לוכד חלומות” ענקי ומתחתיו “ארץ הילדים“.

לוכד חלומות

בכל יום רביעי אנחנו – ילדי הצעירה –  מצוידים בכובע מים ונעלים נוחות יוצאים לטיול יומי באזור.

הכרנו את הסביבה של כפר גלים וגם את חוף הים. 

טיול_צעירה  טיול_חוף

 

לאורך השבוע יש לנו סדנאות קבועות שביניהן:

סדנת כדורגל פעמיים בשבוע פעם לבנות בלבד ופעם לכולם, סדנת היפ הופ שמעבירה תמר מהנעורים, סדנת ריקודים ותנועה עם עדן מהיסודית, סדנת עברית עם מיכל, סדנת יצירה עם זוזי וזולי מהיסודית, וסדנת “סטיילינג” / תפירת בגדים עם מאשה ולייב מהיסודית, סדנת יצירה עם אפרת מצוות היסודית, סדנת תיאטרון עם אילנית – המחזה של הספר “אי, אח, אווץ’ ואווה”.

הילדים משתתפים בסדנאות וגם מוצאים זמן למרכזי הפעילות כמו: בית המלאכה, בו מכינים כלים מעץ, שיפור בתי העץ, אותם מרחיבים הילדים, הגינה ובריכת הדגים, פינת פירוק – שבה ציוד אלקטרוני שלאחר פירוק הופך למוצרים שונים ומשונים. ובפעילות חופשית במרחבי הבית.

הבית שוקק חיים . ומלא בעניין, מפגש ולמידה. 

צוות החטיבה הצעירה: ענבר, אילנית, אסף, ים, מעיין.

 

החטיבה היסודית

השנה סימנו לעצמנו כמה יעדים: ללמוד את המציאות הקיימת במיתר בתחומי הפעילות והליווי, ומתוך לימוד זה לדייק יותר, ולתת היצע הולם ותומך בפעילות ובקבוצת הילדים בבית, קבוצה שהאתגרים בה גדולים הן מבחינת מנעד המיומנויות, והן מבחינת הצרכים, החוזקות וקשיים בתחומים הקוגנטיבי, הרגשי והחברתי.

תחום ליווי הילדים חשוב לנו מאד. החלוקה למעגלי חונכות והאחריות לגבי ההתנהלות במעגלי החונכות מאד נוכחת בשיח הצוות, ובראייה שלנו את האווירה בבית, שהילדים והמבוגרים הם “שחקנים” משמעותיים ביצירתה.

ההתבוננות והלמידה הביאו לפתיחת “מרכז המדיה”. מרכז, מאפשר פעילות בעזרת המחשב למפגש עם העולם וללמידה. חשוב לנו לציין שהפעילות במרכז המדיה מבוקרת הן מבחינת הנגישות לאתרים שונים, והן מבחינת משך הפעילות בה.

מתוך ההכרה והרצון המשותפת לכולנו לתמוך ולחזק את תחושות המסוגלות של הילדים ולעזור להם  במיומנויות היסוד: שפה, חשבון ואנגלית, הוקמו צוותי חשבון ועברית. בחשבון הילדים חולקו לקבוצות לימוד ממוקדות וזאב, אורן פ. ואורן ש, עובדים עם חן, המורה המקצועי, ותומכים בלמידה זו. ענת ואנוכי עובדות עם מיכל בהקשר של שפה. מעבר לעבודה בקבוצות לקחנו על עצמנו להנכיח נושאים אלה בבית בכל מקום, מרחב וסדנה.

בעיתון הילדים כותבים ויוצרים. ממש בזמן זה אנחנו בתהליכי הקמה של אתר בו תוכלו לקרוא את הכתבות פרי יצירתם של הילדים. כך יהפוך העיתון מעיתון המודפס על נייר לעיתון מקוון.

במוסיקה עם אורן, הילדים מקליטים ועובדים על הרכבים שונים. קבוצת שירה עובדת משבוע לשבוע ואת תוצאות עבודתם אנו שומעים בקבלות שבת ובקבלות חגים.

בסדנאות ‘תורת המוזיקה’ ו’כתיבה והלחנה’ צוללים לרבדים עמוקים שקשורים למוסיקה על גווניה.

ב”משפטים מפורסמים” עם זאב, ממשיכה עבודת התחקיר וההעמקה. כל ילד מתרכז בתפקידו במשפט המפורסם של גלילאו גלילי. התחקיר נוגע לתחומי ידע ודעת שונים ומיומנויות למידה: היסטוריה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, חוק ומשפט, מוסר ומצפון, ניהול שיח, תיאטרון ועוד.

בקריאה במחזות עם זאב הקבוצה ממשיכה לעבוד על המחזה “משרתם של שני אדונים” מאת קרלו גולדוני. במהלך העבודה הם קוראים יחד, מתאמנים בהקשבה ובהסתכלות ומכירים את המחזה כולו והסיום יהיה  הצגת המחזה.

במיומנויות מחשב הילדים לומדים כיצד להפעיל מחשב ברמת התפעול הבסיסית ומכינים מצגות. תהליך הכנת המצגות והצגתן בסדנא מאפשר למידת עמיתים ותהליכי רפלקציה ושיפור של כל אחד ואחד מהילדים. סדנה זו גם תומכת בהסתכלות ידידותית יותר על המחשב ככלי עבודה, יצירה ולימוד.

בסדנאות האנגלית והשפה הלמידה היא בקבוצות קטנות בהן רמת הידיעה של השפה היא דומה כדי לשפר את תחושת המסוגלות ויצירת אינטימיות בלמידה.

כתיבה_2

בסדנאות הגיאומטריה וההצפנה, חן מאתגר את הילדים בחשיבה מתמטית, ומנסה לפתוח את המרחב להתבוננות על הפילוסופיה שבמתמטיקה ובשימושים שלה.

כתיבה

בסדנה “בעקבות האמנים” של אפרת, הילדים יוצרים מתוך כך מרחיבים את הידע ומשפרים את  הטכנולוגיה. הסדנא מחולקת לקבוצות קטנות ואינטימיות. מרכז היצירה בבית פתוח כל יום ומאפשר פעילות אישית של ילד/ה כל היום.

יסודית_יצירה2

בסדנאות האפייה והבישול עם דורית, הילדים מכינים מגוון מאכלים. העבודה היא בקבוצות קטנות ולא מתוך בחירה בחברים, וההתמודדות לפעמים לא פשוטה. בנוסף כל ילד שרוצה, מוזמן להביא מצרכים וליצור אוכל במרכז הבית.

יסודית_בישול

 

בנגריה/ בית המלאכה הילדים יוצרים ופועלים במרץ.

נגריה

 

קבוצת הכדורגל מתאמנת עם אורן פלד באופן שוטף פעמיים בשבוע ואנו מנסים לקדם שני טורנירים עם הבית העגול ושיח במהלך השנה.

חצר_2

בסדנת קליעה עם רננה הילדים קולעים ממחטי אורן כלים. מיומנות שמצריכה התמדה, אורך רוח והתמודדות עם יכולת ורצון.

בסדנת גינת ירק עם שמחה, סבתא של נועם לוי, הילדים הכינו את הקרקע ושתלו שתילים. כעת צריך להמשיל ולתחזק את הגינה. בתהליך זה הילדים שותפים בעשייה ובמעקב אחר גדילת הצמחים ולומדים בוטניקה.

ערוגות_בגינה

בסדנת שחמט עם ישראל, גם הוא סבא של נועם לוי,לומדים הילדים להעמיק בעולם של משחק המלכים. חידות, תרגילים, ותצוגה של משחקים מפורסמים, נותנים הזדמנויות ללמוד ולהכיר טוב יותר את המשחק, ואת הערכים המוספים שסביבו.

בסדנאות המועברות על ידי ילדים; תמר היפ-הופ, סולי וזוזי יצירה בצעירה ועדן לצעירה, הילדים פועלים ברצינות ובתשומת לב להובלה שלהם ותוך הקשבה והכלה לילדים המשתתפים בסדנא.. תהליך משמעותי לכל הילדים, המובילים ומשתתפים.

בסוכות נפגשנו עם נוח שעלה ברגל מאתיופיה בהיותו ילד בן שמונה, והתוודענו לסיפור חייו המדהים. שיח זה בהחלט העלה שאלות עמוקות לגבי ‘הקלות הנסבלת או הבלתי נסבלת’ של הרווחה, רצון, זמן, אתגר וכו’ בחיים שלנו במיתר ובתרבות הכללית.

התמודדנו עם אתגר חידות של דן חמיצר וגם שם למדנו כמה דברים על עצמנו בתחומים החברתיים והידע שלנו בכלל בהקשר היסטורי, זהות, תרבות, ערכים וכו’.

חמיצר

אנחנו מקיימים כל יום חמישי קבלת שבת של כל ילדי ומבוגרי הבית ובזמן זה הילדים מציגים עבודות ומיומנויות שלהם. הילדים מעורבים ואט אט מאותגרים לקחת יותר יוזמה והובלה. לשמחתנו מעגל הילדים המבקשים לקחת חלק בפעילות זאת מתרחב ויותר ילדים רוצים ולוקחים תפקידים בארגון והנחיית מפגש זה.

חלות_מיתר

קבוצת ילדים וזאב פועלים בארגון מפגש עם ילדים ערבים-ישראלים כחלק מרצון להרחיב את המפגש שלנו עם העולם ולא להישאר בבועה שלנו. מפגש כזה עם העולם חשוב מאד בעיננו ומעלה מחשבות ושאלות רבות, ערכיות, חברתיות, ורגשיות.

במוקד תשומת הלב שלנו הניסיון להגיע עם לפעילות עמוקה, מגוונת, עצמאית וארוכת טווח. פעילות שתתרחש באווירה מכבדת כלפי ילדים אחרים וכלפי המבוגרים והן כלפי המקום הפיסי.  כמו כן יש ניסיון ליצור אקלים דיאלוגי המושתת על כבוד, קבלה, הכלה ובהירות בכל מקום בשיח שלנו, בין הילדים לבין עצמם ובינם לבין הצוות.

לצד האתגרים  והקשיים, אנו רואים דברים יפים שמתרחשים יום יום. הצלחות קטנות והתקדמויות קטנות. ילדים שעל אף הקשיים לא מוותרים לעצמם ומפתיעים את עצמם ואותנו. אנחנו רואים ילדים שמעמיקים ולוקחים את מה שהמקום מאפשר ממקום מעורב, מכבד, מלא אמון ורצון טוב.

בחרתי להוסיף קטע ממייל שנשלח אלינו ע”י רננה שכל שבוע מעבירה סדנת קליעה פתוחה בבית:

” אני נהנית מאוד לעבוד במיתר. הילדים שבאים ללמוד עוברים עם עצמם תהליכים משמעותיים בתוך מעשה הקליעה. אתמול למשל אחת הבנות באה לקלוע ואחרי מהלך אחד היא אמרה: “טוב, אני מסיימת”. מהלך אחד אורך בין 20 ל- 40 שניות. אמרתי לה: אני לא מסכימה. אחרי 20 שניות של קליעה את הולכת? אני לא מרשה. תקלעי 10 מהלכים ואז תלכי. היא אמרה “אוף” ואז החלה לקלוע ולספור. אחרי 10 מהלכים היא אמרה:” סיימתי אבל בא לי להמשיך”. היא הלכה אחרי 13 מהלכים ואחר כך חזרה שוב לקלוע. מה שיפה זה שהיא הייתה מודעת למה שקרה, ודיברה על כך…”

מפגשים מהסוג הזה ממלאים את ליבנו שמחה והודיה על המקום המופלא הזה, ‘מיתר’ ומי שהופך אותו לכזה, ילדים, הורים, וצוות..

לקראת חנוכה נעדכן לגבי הפעילות בבית והתערוכה על מרכיביה.

צוות היסודית

 

חטיבת הנעורים

קבוצת הנעורים, הקטנה אך מובחרת, שלנו, נמצאת במקום של שיתוף עם החטיבה היסודית מחד, ובתהליך של מציאת הייחודיות ובדיקת יכולות ההובלה שלה מאידך. תחילת השנה הושקעה בגיבוש, הכרות עם החדש, בחינת גבולות החדר, ההתרחשות, ומציאת ה’ביחד’ שלנו.

נעורים_חצר

ברמת השיתוף עם החטיבה היסודית- השתתפות בסדנאות חשבון, תיאטרון, אנגלית, מוזיקה, אפייה, כדורגל, קליעה, מגדר, ופעילות כללית ברחבי הבית ובמרכזי הפעילות. כמו כן מפגש באסיפה הכללית שעוסקת בכל מה שקשור לחטיבת הנעורים- יסודית.

ברמת ההובלה וההתנסויות הייחודיות לנעורים, מי שמעוניין לוקח חלק בהעברת סדנאות לילדי היסודית והצעירה בתחומים שונים (היפ הופ, ספורט, וחונכות כללית).

בתוך הפעילות היומיומית שלנו, התכוונות אחת בשבוע הועברה לאחריות הילדים, וכל שבוע מישהו אחר מעביר אותה. שיחקנו משחקי ספורט וידע, למדנו על פארקור, על טבעונות, וגם על מה קורה כששוכחים להכין שיעור…

נעורים_קיאקים

הנעורים יוצאים בימי שני לשיעורי ימאות בבת גלים. אלו שיעורים שמזמנים גם את ההתנסות של נסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית, וגם את המפגש עם דרישות מהעולם החיצוני והסתגלות לכללים של מקום אחר. מעל כל אלה, כמובן, האתגר שמציע הים. פעם אחת זה חתירה משותפת ואחידה של כל הנעורים ביחד; פעם אחרת זה התמודדות עצמאית לבד בקיאק בחתירה נגד הגלים. לפעמים זה רק למצוא שיווי משקל על הסאפ, כשלידי מישהו אחר מצליח, או נופל ונתקע בי תוך כדי. גם לארגן ארוחה משותפת זה אתגר… בחינה קבוצתית ואישית של כמה אני מוכן ורוצה להשקיע , בשביל עצמי ובשביל הכלל.

נעורים_על_החוף

בימים אלה אנחנו מתכננים לנצל את שהותנו בבת גלים כדי להתנסות בעשייה שהיא תרומה לקהילה, עם כוונה לשמח ילדים במחלקת ילדים ברמב”ם. כמו כן, החבר’ה בתהליך של מציאת נושאים לפרויקט אתגר אישי, שילווה אותנו מעתה ואל תוך הפעימה השנייה, ונתרגל הצבת מטרות והתמדה בפעילות ממושכת כדי להגיע אליהן.

חוץ מזה, בשיתוף פעולה שהתחיל השנה עם בית הספר התיכון בכפר גלים, ילדי הנעורים יכלו לבחור להשתתף ב”מרחבי החממה” של ילדי תיכון כפר גלים שהם מרחבים מקצועיים ללימוד מקצועות שאינם “רגילים” בבתי ספר רגילים. חלק מהילדים עושים זאת בזמן שעות מיתר וחלקם אחרי שעות מיתר, כל אחד בהתאם למערכת האישית שלו ולעניין האישי שלו. בין החבורה שלנו יש המשתתפים בשיעורי קולנוע, בלימוד סינית, עבודה ברפת ובכלביה, וטרינריה, ועבודה בפינת החי.

אני מרגישה  שזו עדיין ההתחלה- עוד יבואו הטיולים, המפגשים, ורק התחיל התהליך של גילוי הקול האישי של המתבגרים הצעירים הללו, והקול הקבוצתי של הנעורים. 

לימור 

 

סוף דבר

ניסינו כאן לתת לכם טעימה על קצה המזלג משפע הפעילות והעשייה היומיומית במיתר. חשוב לנו מאד לקרב אתכם לנעשה במיתר כדי שתחושו את דופק מיתר והתנהלותו.

אנחנו מקווים שהתמונה שקיבלתם מאפשרת לכם הצצה טובה יותר למעשי הילדים והמחנכים במיתר, ומקרבים אתכם להיות שותפים מלאים לנעשה.

להתראות בדף המידע הבא.

סוף_דבר_תשעו

 

To Top