הרשמה לשנת הלימודים תש”פ

פתיחת ההרשמה לבית מיתר לשנת תש”פ טרם החלה

נהלי ההרשמה והתאריכים לימים הפתוחים ייתפרסמו באתר במהלך חודש דצמבר 2018

 צוות מיתר

To Top