הרשמה לשנת הלימודים התש”ף הסתיימה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות בית הספר מיתר

בטלפון 04-7708888 או במייל Meitar15@gmail.com

To Top