נוהל הגרלה ושיבוץ – בית חינוך דיאלוגי מיתר לשנת הלימודים תש”ף

 כללי:

 1. ההגרלה תתקיים במועד שיקבע בחודש מרץ/אפריל בנוכחות בעלי התפקידים הבאים:
 • מנהל/ת מיתר
 • יו”ר או נציג/ת וועד ההורים של העמותה לקידום בית ספר סביבתי
 • יועץ/ת משפטי או עו”ד
 • רשם/ת פרוטוקול

יוזמנו להשתתף גם :

 • הרכז/ת פדגוגי/ת של מיתר או נציג אחר מהצוות החינוכי
 • מפקח/ת בית הספר במשרד החינוך או נציג/ה מטעמו/ה
 • מנהל/ת אגף החינוך במועצת חוף הכרמל או נציג/ה מטעמו/ה

נוכחות אחרים בחדר בעת ההגרלה, באישור מיוחד.

 1. ההגרלה תכלול רק תלמידים שנרשמו למיתר בתקופת הרישום הרגילה (כפי שפורסמה ע”י העמותה באתר האינטרנט של בית החינוך מיתר) והוריהם עמדו בכל דרישות ההרשמה: השתתפות בערבי היכרות וביום ביקור.
 2. באופן כללי , יתקבלו למיתר תלמידים באופן השומר על יחס של 75% שהם תלמידים הגרים בחוף הכרמל ו 25% תלמידים שאינם מחוף הכרמל. כמו כן , ננסה לשמור על יחס שווה ביו מספר הבנות והבנים בכל כיתה .
 3. מספר התלמידים שבית החינוך מיתר יקלוט לכל שכבה (כתה) בשנת הלימודים הבאה (תש”ף) הוא עד השלמת כיתה תקנית (20 תלמידים בכל שכבה , לפחות) וכפוף להחלטות פדגוגיות.

שיבוץ אחים :

 1. אחים של תלמידים הלומדים במיתר וילדים של אנשי הצוות ישובצו לכל הכיתות לפני קיום ההגרלה

מתן עדיפות בהגרלה (באופן חד פעמי לתש”ף) :

 1. ילדים שהשתתפו בהגרלה בשנת הלימודים הקודמת (תשע”ט), ולא נקלטו במיתר בגלל חוסר מקום , יוכנסו להגרלה פעמיים בשני פתקים שונים.

ההגרלה :

 1. בין הבקשות, תתבצע ההגרלה שתקבע את סדר השיבוץ לכל כיתה בכל קבוצה, כמוסבר בסעיף 8. למטה

8.מהלך ההגרלה:

הבקשות יחולקו לארבע קבוצות לפי:

א. תושבי חוף הכרמל , בנות.

ב. תושבי חוף הכרמל , בנים.

ג. תושבים שאינם מחוף הכרמל , בנות.

ד. תושבים שאינם מחוף הכרמל , בנים.

תוצאות ההגרלה :

9.כל ילד יקבל את מיקומו בתוצאות ההגרלה בקבוצה אליה הוא שייך.

שלב שיבוץ המועמדים :

 1. בתום ההגרלה יתקיים תהליך השיבוץ למיתר על פי מכסת המקומות הפנויים .

השיבוץ יעשה לפי סדר הרשימה שהתקבלה בהגרלה, בכל אחת מ-4 הקבוצות, בכל כתה בנפרד, ולפי סדר השיבוץ שנקבע מראש בין  4 הקבוצות.

 1. בתהליך השיבוץ תידחה בקשה אם יתקיים אחד התנאים :

א. מספר התלמידים המשובצים הגיע למספר התלמידים שבית ספר מיתר יקלוט , כפי שהוחלט מראש.

ב. במקרה שהילד הוא תושב חוף הכרמל , במידה וקיימת התנגדות של אגף החינוך במועצה.

 1. בקשות שלא התקבלו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת המתנה לפי מיקומם בהגרלה.

שיבוץ מתוך רשימת ההמתנה :

 1. אם יתפנה מקום לאורך התקופה עד פתיחת שנת הלימודים ואחריה, יחזור תהליך השיבוץ מתוך רשימות ההמתנה לפי מיקומם של הממתינים ברשימות תוצאות ההגרלה, ועל פי הקטגוריה המתפנה מתוך 4 הקטגוריות הנזכרות בסעיף 8, למעלה.

הודעות למועמדים :

 1. הודעות להורים ימסרו על פי השלבים הבאים :

א. חודש אפריל או לפניו – ילדים ששיבוצם ודאי.

ב. חודש יוני או לפניו – ילדים ששיבוצם מתאפשר לאחר סיום השיבוץ הראשוני.

ג. חודש אוגוסט או לפניו – הודעות נוספות במידה ויתפנו מקומות נוספים.

בנוסף :

 1. לשם ההבהרה – תהליך זה הינו תהליך הקבלה היחיד לבית הספר לילדים שהשתתפו בהגרלה ואין ערוץ אחר או נוסף לקליטת תלמידים לבית ספר מיתר, כל עוד נותרו ילדים שהשתתפו בהגרלה ולא התקבלו למקומות הפנויים.
 2. אם התפנה מקום בכיתה, שאין מועמדים אליה שהשתתפו בהגרלה, יוזמנו המועמדים שפנו לאחר מועד ההגרלה, לראיון היכרות על פי סדר מועד הרשמתם.

לשאלות נא לפנות בדוא”ל : meitar15@gmail.com

To Top